شعب

آدرس: تهران، گیشا خیابان نصر، خیابان فاضل شمالی، پلاک ۲۳

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۷۱۹۷۹

آدرس:تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مرکز تجاری سانا سنتر، طبقه همکف شمالی 

شماره تماس: ۰۹۳۹۱۸۶۵۰۴۷

آدرس:تهران، لواسان، بلوار امام خمینی، مرکز تجاری اسکای سنتر، طبقه همکف

شماره تماس: ۰۹۳۹۱۸۶۵۰۴۷

آدرس: سنندج، خیابان چهارباغ، جنب مسجد حریری 

شماره تماس: ۳۳۱۶۵۱۴۵- ۰۹۱۸۱۷۱۸۵۴۷

آدرس: یزد، میدان دانش آموز ابتدای بلوار جوان 

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۵۵۹۲۴۵-۰۹۳۵۳۳۵۶۹۶۷

آدرس: گلستان، بلوار گلشهر بین گلشهر دو و بلوار ناهارخواران 

شماره تماس: ۰۹۱۱۴۲۴۸۱۵۵

آدرس:تبریز، چای کنار، بالاتر از بیمه تامین اجتماعی، جنب قنادی

شماره تماس: ۰۹۱۴۹۰۵۶۲۰۳-۰۴۱۳۳۳۵۰۹۳۷

آدرس: گلستان، فندرسک، سوخته سرایی 

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۵۷۶۹۵۹ و ۰۹۱۱۲۷۲۳۱۸۵

شعبه مرکزی

شعبه مرکزی اکسیر: تهران، گیشا، کوی نصر، خیابان فاضل شمالی، پلاک ۲۳

شماره تماس: ۰۲۱۸۸۲۷۱۹۷۹

تهران

شعبه سانا سنتر: تهران، فرمانیه، بلوار اندرزگو، مرکز تجاری سانا سنتر، طبقه همکف شمالی

شماره تماس: ۰۹۳۹۱۸۶۵۰۴۷

لواسان

شعبه اسکای سنتر: تهران، لواسان، بلوار امام خمینی، مرکز تجاری اسکای سنتر، طبقه همکف

شماره تماس:۰۹۳۹۱۸۶۵۰۴۷

سنندج

شعبه سنندج: سنندج، خیابان چهارباغ، جنب مسجد حریری

 شماره تماس: ۳۳۱۶۵۱۴۵- ۰۹۱۸۱۷۱۸۵۴۷

یزد

شعبه یزد: یزد، میدان دانش آموز ابتدای بلوار جوان

شماره تماس: ۰۹۱۳۲۵۵۹۲۴۵-۰۹۳۵۳۳۵۶۹۶۷

گرگان

شعبه گرگان: گرگان، بلوار گلشهر بین گلشهر دو و بلوار ناهارخواران

شماره تماس: ۰۹۱۱۴۲۴۸۱۵۵

تبریز

شعبه تبریز: تبریز، چای کنار، بالاتر از بیمه تامین اجتماعی، جنب قنادی

شماره تماس: ۰۹۱۴۹۰۵۶۲۰۳-۰۴۱۳۳۳۵۰۹۳۷

فندرسک

شعبه فندرسک: فندرسک، سوخته سرایی

شماره تماس: ۰۹۱۲۰۵۷۶۹۵۹ – ۰۹۱۱۲۷۲۳۱۸۵