برند اکسیر به عنوان یک برند ملی با مالکیت و سرمایه گذاری صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور و با هدف ایجاد زمینه و تسهیل دسترسی شبکه های تعاونی ها و اتحادیه های زنبورداری به بازار مصرف طراحی و به کار گرفته شده است. این برند تلاش می نماید تا با کاهش سطح واسطه گری، ارزش افزوده واقعی تولید محصولات زنبورداری ایران را به تولیدکنندگان آن از یک طرف و دسترسی مصرف کنندگان به محصولات طبیعی و سالم با قیمت مناسب را فراهم آورد.


صندوق تلاش می نماید با سرمایه گذاری بر روی این برند و توسعه آن امکان دستیابی به بازارهای جهانی و صادرات محصولات فراورده های زنبورعسل کشور ایران را در غالب این برند فراهم نماید.
یکی از اهداف برند اکسیر ایجاد شبکه ای از فروشگاه های زنجیره ای در اقصی نقاط کشور ایران و سایر کشورها، با هدف عرضه محصولات صنعت زنبورداری به صورت مستقیم می باشد.


صندوق تلاش می کند با سرمایه گذاری بر روی فعالیت های تحقیق و توسعه (R&D) و تحت برند اکسیر زمینه تولیدات محصولات جانبی در حوزه های دارویی، آرایشی و بهداشتی و غذایی از محصولات اصلی زنبورعسل را فراهم نماید و در شبکه های فروشگاه زنجیره ای خود عرضه نماید.
استانداردهای کیفی در شبکه فروشگاه های اکسیر بسیار سختگیرانه و محصولات عرضه شده در این فروشگاه ها کاملا طبیعی می باشد.


از اهداف دیگر برند اکسیر فعالیت های آموزشی و ترویجی با هدف آگاهی رسانی به جامعه مصرف کننده به منظور افزایش سرانه مصرف محصولات و فرآورده های زنبورعسل می باشد.